VİRGÜL

Virgül
Sınavlarda en çok sorulan soru işareti olur kendileri

VİRGÜL NERELERDE KULLANILIR?

Eş Görevli Söz ya da Söz Öbeklerini Ayırmak için Kullanılır.

Sıcaktan, terden erir gibi oldum. (Dolaylı tümleçleri ayırmış.)

Toprak, hava, su verimli tarımın temelidir. (Özneleri ayırmış.)

Bağrışarak, gülüşerek yürümeye devam ettiler. (Zarf Tümleçlerini ayırmış.)

Kitabını, defterini, kalemlerini masadan aldı.  (Nesneleri ayırmış.)

Kitabın kapağı, sayfaları (Tamlananları ayırmış.)

Kitabın, defterin kapağı (Tamlayanları ayırmış.)

Kitabın sayfaları, defterin kapağı (Tamlamaları ayırmış.)

Sıralı Cümlelerde Yüklemleri Ayırmak için Kullanılır.

Bir varmış, bir yokmuş.

Geldim, gördüm, yendim.

Vurgulanmak İstenen Sözlerden Sonra Kullanılabilir.

Dürüstlük, insanlığın en yüce erdemidir.

Yüklemden Uzak Düşmüş Özneyi Belirtmek için Kullanılır.

Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karışılmaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

Yinelenmiş Ögelerin Arasına Konur.

Elif yürüyor, yürüyor, yürüyordu.

Elim, elim diyerek inledi.

Aktarma Cümleler İki Virgül Arasına Alınır.

—İşlerimi henüz bitiremedim, dedi.

Atatürk, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir, demiştir.

Bugün seninle ilgilenemeyeceğim, dedim ona.

Yanıt Bildiren Sözlerden Sonra Kullanılır.

Evet, seni dinlemek için toplandık buraya.

Olur, ben de üstüme düşeni yaparım.

Haydi, oyalanırsanız uçağı kaçıracağız.

Peki, birazdan yola çıkarız.

(hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette…)

Anlam Karışıklığını Önlemek için Kullanılır.

Hasta, hemşireyi çağırdı.

Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz.

Taş, duvarın üzerinde duruyordu.

O, eski defterleri çoktan kapatmış.

Seslenme Bildiren Sözlerden Sonra Kullanılır.

Arkadaşlar, hepimize bu konuda görev düşüyor.

Kızım, bir bardak su verir misin?

Ondalık Sayıları Ayırmak için Kullanılır.

10,9            7,3             2,1

Bibliyografik Künylerdeki bilgilerin arasına konur.

Yaşar Kemal, Sarı Sıcak, Yapı Kredi Yayınları, 1998.

Edebi Yapıtlarda Konuşma Çizgisinden Önceki Bitmemiş Cümleden Sonra Kullanılır.

Bir süre sonra içeri girdi. Annesine,

Odamı düzenledim, dedi.

Bir Cümlede Art Arda Gelen Ulaçları Ayırmak için Kullanılır.

Tehlikeyi görünce, bütün gücüyle koşarak oradan uzaklaştı.

Ara Cümleler İki Virgül Arasına Alınır.

Bu arada, izin verirseniz, gazetemi okuyacağım.

Ara Sözler İki Virgül Arasına Alınır.

Deniz, sınıfın en çalışkan öğrencisi, törende güzel bir konuşma yaptı.

NERELERDE VİRGÜL KULLANILMAZ?

“Ve, veya, yahut, de/da” bağlaçlarından önce de sonra da virgül kullanılmaz.

Tekrarlı bağlaçlar (ya ya, hem hem, ne ne, gerek gerek, ister ister…) dan önce ve sonra virgül kullanılmaz.

“Mi” edatından önce  ve sonra virgül kullanılmaz.

Zarf fiil (ulaç, bağ-fiil) ekleriyle oluşturulmuş sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz. Ulaçlar arka, arkaya gelmişse virgül kullanılır.

Şart kipinden (- se, – sa) sonra virgül kullanılmaz.
Şart kipleri arka arkaya gelmişse kullanılır.
(Onu görürsen, konuşma fırsatın da olursa ona selam söyle.)  

YILMAZ ELGÜN