NİCEL-NİTEL

NİCEL-NİTEL ANLAMLI SÖZCÜKLER

Sayılabilen, ölçülebilen, tartılabilen, artıp azalabilen anlamları ifade etmek için kullanılan ya da sayısal değer bildiren sözcükler nicel anlamlı sözcük sayılır.

Sayılmayan, ölçülemeyen, tartılamayan, artıp azalmayan anlamları ifade etmek için kullanılan sözcükler ya da sayısal değer bildirmeyen sözcükler nitel anlamlı sözcük sayılır.

Bir nicel ya da nitel anlamlı olduğu cümledeki anlamından anlaşılır. Bir cümlede nitel anlamlı olan sözcükler başka bir cümlede nicel anlam taşıyabilirler.

NİCEL NİTEL
SayılabilirSayılamaz.
ÖlçülebilirÖlçülemez
TartılabilirTartılamaz
Artıp azalabilirArtıp azalmaz
Sayısal değer bildirir.Sayısal değer bildirmez
Nicel-nitel karşılaştırma tablosu
Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz.

Örnekler:

Ailece geniş bir ormanlık alanda piknik yaptık. (nicel)

Bazı insanlar geniş olur, kolay kolay sinirlenmezler. (nitel)

Bazıları büyük büyük saraylarda yaşıyor.

Atatürk büyük bir insandır.

YILMAZ ELGÜN