ÜÇ NOKTA

Üç noktanın görevlerini öğrenmek için aşağıdaki bilgileri inceleyebilirisiniz.

ÜÇ NOKTA NERELERDE KULLANILIR?

Eksiltili Cümlelerin Sonuna Konur.

İnsanların yüzlerinde rahatsız edici bir gerginlik…

Söylenmek İstenmeyen Sözlerin Yerin Kullanılır.

O gün B…’e gittik. 

Kılavuzu karga olanın burnu b…tan çıkmaz.

Alıntılarda Atlanan Bölümlerin Yerine Kullanılır.

… Sonunda istediğimiz yere varmayı başardık…

(…) Sonunda istediğimiz yere varmayı başardık (…)

Duygusal Etki Yaratmak Amacıyla Cümleler Arasına Konur.

Yolculuğumuz buraya kadardı… Şimdi herkes başının çaresine baksın.

Seslenmelerde Kısa Bir Sessizlik Olduğunu Belrtmek için Kullanılır.

Burnundan soluyordu. Öfkeli bir ses tonuyla seslendi:

– Cemile… Cemile!..

Yanıtsız Bırakılan Sorulardan Sonra Kullanılır.

 – Kim var orda?

 – …                         

Üç nokta yerine iki ya da daha fazla nokta kullanılamaz.

YILMAZ ELGÜN