NOKTALI VİRGÜL

Noktalı virgül karmaşık gibi görünür ama az görevi olduğu için kolay anlaşılır.

NOKTALI VİRGÜL NERELERDE KULLANILIR?

Grupları Ayırmak için Kullanılır.

Bu bölgede elma, armut gibi meyveler; biber, patates gibi sebzeler yetiştirilir.

Ögeleri Arasında Virgül Bulunan Sıralı Cümleleri Ayırmak için Kullanılır.

Arabasını, yazlığını satmış; buradan ev, arazi almıştı.

Sıralı Cümlelerde Anlam Bütünlüğü Oluşturan Bölümleri Ayırmak için Kullanılır.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Özneyi Belirtmek / Anlam Karışıklığını Önlemek için Kullanılır.

Cesur; yiğit, mert, özverili, candan bir arkadaşımızdı.

Elma; portakal, mandalina, armuttan daha dayanıklıdır.

YILMAZ ELGÜN