İKİ NOKTA

İki noktadan sonra büyük harfle mi başlarız, küçük harfle mi?

İKİ NOKTA NERELERDE KULLANILIR?

Örnek Verilecek Cümleden Sonra Kullanılır.

Bu sınıfta düzenli çalışan iki öğrenci var: Hakan ve Canan.

Açıklama Yapılacak Cümleden Sonra kullanılır.

Bizim amacımız şuydu: ülkenin ekonomik darboğazdan kurtarılması.

Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük.

Tiyatro Yapıtlarında Konuşan Kahramanın Adından Sonra Kullanılır.

Kâhya    : Yolculuk için her şey hazırlandı.

Ağa        : Peki, yola koyulalım o zaman.

Bölme İşareti Olarak Kullanılır.

10:2=5

Edebî Yapıtlarda Konuşan Kahramının Adından Sonra Kullanılır.

—Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?

Ziraatçi sayar:

—Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…

Genel Ağ Adreslerinde Kullanılır.

http://tdk.gov.tr

YILMAZ ELGÜN