TANIM CÜMLELSİ

Bu nedir, sorusuna yanıt veren cümleler tanım cümlesi sayılır.

TANIM CÜMLESİ

Bir varlık ya da kavramın temel, ayırt edici özelliklerini belirleyen ya da açıklayan cümlelerdir. Tanım cümleleri “Bu nedir?” sorusuna yanıt verir.

Tanım cümleleir öznel ya da nesnel olabilir.

  • Sanat, gerçeği anlatmak için uydurulan yalandır. (Sanat nedir?)  (öznel tanımlama)
  • Dünya, üzerinde yaşam olan tek gezegendir. (Dünya nedir?)      (nesnel tanımlama)
  • Çalışkanlık ter dökmek yerine yan gelip yatmak değildir. (Çalışkanlık nedir?) (öznel tanımlama)

YILMAZ ELGÜN