KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ

Hangisi daha güzel?

KARŞILAŞTIRMA

En az iki varlık, kavram ya da durumun benzer ya da farklı yönlerden kıyaslanmasıdır. Bu cümlelerde karşılaştırılan varlıklar arasında eşitlik veya üstünlük gibi bir dereceleme oluşur. Dereceleme anlamı “gibi, kadar, daha, en, ise, -den çok” gibi sözlerle sağlanır.

Karşılaştırma cümlelerinde şu unsurlar bulunur: 

  • En az iki varlık, kavram, durum
  • Karşılaştırma yönü
  • Dereceleme (eşitlik, üstünlük)

Örnek:

  • Bu kitap senden çok benim işime yaradı.
  • Yorumlama yeteneği onunki kadar gelişmiş birini daha görmedim.
  • Yazarlar, yaşadıkları çağın sorunlarıyla herkesten daha çok ilgilenirler.
  • Nazım Hikmet  şair, Orhan Kemal ise romancıdır.
  • Okumak, tutkuların en soylusudur.

YILMAZ ELGÜN