CÜMLEDE ANLAM

CÜMLE NEDİR?

Cümle, yargı bildiren söz veya söz öbeğidir. Yargı, bir eylem ya da ad soylu sözcüğün kip ve kişi anlamı taşımasıyla oluşur. Kip ve kişi anlamı taşıyan söz ya da söz öbeği cümlede yüklem olur. Dolayısıyla cümledeki yargıyı üzerine alan sözcük yüklemdir. Özetle söylemek gerekirse bir söz dizisinin cümle sayılabilmesi için bir yükleme sahip olması gerekir. Yüklem, tek başına cümle oluşturabilir.

  • Anlıyorum.
  • Öğrenciyiz.
  • Sanatçı, duygularını dile getirirken başkalarının beklentilerini dikkate almaz.

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere, cümle birden fazla sözcükten oluşacağı gibi tek sözcükten de oluşabilir.

Cümlede anlam konusuna ait ayrıntıları incelemek için açılır menüdeki başlıklara tıklamanız yeterli.

YILMAZ ELGÜN